هیجان و وحشت در اتاق فرار ویروس

اتاق فرار ویروس یکی از ترسناک ترین اسکیپ روم ها در تهران می باشد که شباهت زیادی با شرایط شیوع کرونا دارد. این بازی مهیج که در مجموعه تاج اسکیپ روم ارائه شده است، شرایطی را پیاده سازی می کند که در آن ویروس ناشناخته دنیا را فرا گرفته و چالش های زیادی را با تیم تحقیقاتی پیش رو خواهید داشت.

اتاق فرار ویروس

اگر به دنبال این هستید که چند ساعت را در کنار دوستان خود در شرایطی بسیار مهیج و ترسناک سپری کنید و انرژی منفی را از خودتان دور کنید، اتاق فرار ویروس می تواند یکی از گزینه های عالی باشد. داستان این بازی از آنجا شروع میشود که ویروس ناشناخته تمام دنیا را با سرعت بسیار زیاد فرا گرفته است. این ویروس ناشناخته بوده و چالش های زیادی را برای پزشکان و سازمان بهداشت جهانی بوجود آورده است. تا این قسمت از داستان شباهت زیادی به شیوع کرونا دارد که تمام انسان ها در چند سال اخیر با تمام وجود آن را احساس کرده اند.

به دلیل سرعت رشد بسیار زیاد ویروس و عدم اطلاع از نحوه درمان آن، گروهی از پزشکان سازمان بهداشت جهانی برای انجام تحقیقات انتخاب شده اند. روند تحقیقات کاملا به شکل طبیعی انجام میشود و بیماران مختلف مورد بررسی قرار میگیرند. اما چند نفر از بیماران که به مطلب خصوصی یکی از پزشکان منتقل شده اند، ناپدید شده و مورد آزمایشات متعدد قرار گرفته اند.

شما و افراد تیمتان همان بیمارانی هستید که توسط پزشک و تیم تحقیقاتی آن ربوده شده اید. در مدت زمان 60 دقیقه سرنخ های متعددی باید جمع آوری شده و به معماهای مختلفی پاسخ دهید. تا در نهایت به رمز عبور از این اتاق مخوف و استرس زا دست پیدا کنید.

قوانین اتاق فرار ویروس

مانند سایر اتاق فرارها، اتاق فرار ویروس که توسط مجموعه تاج اسکیپ روم ارائه شده است، قوانین خاصی دارد و باید از آنها مطلع بود. مهم ترین قوانین این اسکیپ روم شامل موارد زیر می باشد:

تنها افراد بالای 16 سال امکان بازی و ورود به این اتاق را دارند.

ژانر بازی ترسناک بوده و به همین دلیل افرادی که دارای بیماری های قلبی و صرع و موارد مشابه هستند و همچنین خانم های باردار امکان بازی را ندارند.

هیچ یک از افراد گروه قبل از اتمام زمان بازی امکان خروج از اتاق را ندارند. در صورت خروج هر یک از افراد بازی به اتمام رسیده و امکان ادامه آن برای سایر افراد وجود ندارد.

تعداد افراد گروه در زمان رزرو بازی مشخص بوده و باید حتما رعایت شود. در حال حاضر تعداد افراد گروه 4 تا 8 نفر می توانند باشند.

مدت زمان این بازی 90 دقیقه بوده و قابل تمدید و افزایش نیست.

آدرس و تلفن اتاق فرار ویروس

همان طور که اشاره شد، اتاق فرار ویروس از بهترین اتاق فرارهای تهران می باشد که توسط مجموعه تاج اسکیپ روم ارائه شده است. برای دسترسی به این مجموعه می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

تلفن مجموعه تاج اسکیپ روم: 09019900109

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، سه راه باقرخان، جنب سفره خانه باغ فردوس، پلاک 168، طبقه همکف

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store